Хэвлэх
PDF
05
4-р сар

4-р ангийн сурагчийн асуулга

Бичсэн Administrator on 05 4-р сар 2011.

 

Судалгааны асуулгын энэ дэвтэрт сурагч та бүхний тухай болон та нарын санал бодлыг асуусан асуултууд бий. Асуулт бүрт өөрийн зөв гэж бодсон нэг хариултыг сонгоорой. Асуулгын дэвтэрт буй бүхний хариулах олон төрлийн асуулттай хэдэн минут ажиллацгаая.

 

timsspirls4suragchiinasuulga