TIMSS 2011

(TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study, www.timss.org) буюу математик, байгалийн ухааны сурлагын амжилтыг үнэлэх олон улсын судалгааг дөрвөн  жил тутамд 4, 8 дугаар ангийн сурагчдын математик  (тоо тоолол, алгебр, геометр, статистик)
цааш нь унших ...

PIRLS 2011

(PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study, www.pirls.org) буюу унших чадварын сурлагын амжилтыг үнэлэх олон улсын судалгааг таван жил тутамд 4 дүгээр ангийн сурагчдын унших чадвар, бичиг үсгийн боловсролыг үнэлэх зорилгоор 2 удаа (2001, 2006 онуудад)
 цааш нь унших ...
Хэвлэх
PDF
05
4-р сар

ПИРЛС-ийн Тухай

Бичсэн Administrator.

(PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study, www.pirls.org) буюу унших чадварын сурлагын амжилтыг үнэлэх олон улсын судалгааг таван жил тутамд 4 дүгээр ангийн сурагчдын унших чадвар, бичиг үсгийн боловсролыг үнэлэх зорилгоор 2 удаа (2001, 2006 онуудад) IEA -аас удирдан зохион явуулсан. 2011 онд 5 дахь удаагийн ТИМСС, 3 дахь удаагийн ПИРЛС судалгааг анх удаа нэгтгэн TIMSS & PIRLS 2011 судалгааг явуулахаар болсон.

Төслийн тухай

Энэхүү судалгаанд манай орныг оролцуулах талаар Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Сайдтай Дэлхийн Банк 2009 оны эхээр хэлэлцэн тохиролцож бэлтгэл ажлыг READ төсөл, FTI төслийн хүрээнд эхлүүлсэн билээ.
цааш нь унших ...

Social Bookmarks

Twitter Facebook flickr RSS-Feed

Холбоо барих

ТИМСС - ПИРЛС
Улаабаатар хот, СБ дүүрэг

Telephone:  976-50111924
Fax:             976-50501924

info@mongoleducation.com